Pracownia Geodezyjna Michał Soliwodzki

Mapy do celów projektowych, Geodezyjne pomiary realizacyjne, Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne, Prace geodezyjno – prawne

985162456400158_c2f4

Mapy do celów projektowych

Zapewniamy konsultację od strony geodezyjnej, ZUD oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

land-surveying-equipment-leasing

Geodezyjne pomiary realizacyjne

Prowadzimy obsługi geodezyjne budów, obiektów kubaturowych i liniowych na etapie ich realizacji. Nowoczesny sprzęt pozwala przeprowadzić w zasadzie każdy zlecony pomiar.

d935226299ec6a82f14e405fbef686d0

Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne

Wykonujemy każdy rodzaj pomiarów inwentaryzacyjnych mając na uwadze dostarczenie jak najszybciej wyników prac oraz zapewnienie bezproblemowych odbiorów robót.

E

Prace
geodezyjno – prawne

Analiza stanu prawnego nieruchomości
Wznowienia znaków granicznych
Podziały nieruchomości
Rozgraniczenia nieruchomości